AVG

CUTBACK hecht veel belang aan de tevredenheid en de bescherming van de privacy van de gebruikers van onze sites. Daarom is de bescherming van persoonsgegevens voor ons een prioriteit. Het is voor ons ook belangrijk dat onze gebruikers toegang hebben tot duidelijke en betrouwbare informatie over de kwesties in verband met de op onze sites verzamelde gegevens. Dit is het doel van ons gegevensbeschermingsbeleid.

Ons privacybeleid wordt gedeeld door alle door CUTBACK gepubliceerde sites en de aan deze sites verbonden diensten. Het is gedefinieerd overeenkomstig de Franse wet inzake gegevensbescherming (wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden, gewijzigd in 2004) en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Ons beleid is gebaseerd op de volgende vijf uitgangspunten:

 • Uitgangspunt 1: Communiceer het doel van de gegevensverzameling
 • Uitgangspunt 2: Minimale verzameling van gegevens
 • Uitgangspunt 3: Beperking van de bewaring van gegevens
 • Uitgangspunt 4: Het recht op toegang tot gegevens naleven en vergemakkelijken
 • Uitgangspunt 5: Beveilig de gegevens

Uitgangspunt 1: Communiceer het doel van de gegevensverzameling

Elk van onze sites geeft een duidelijke en transparante definitie van het doel waarvoor persoonsgegevens worden verzameld. CUTBACK verbindt zich ertoe persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te bewaren voor welbepaalde, legitieme en relevante doeleinden:

 • Uitreiking van gratis samples
 • Personalisering van de inhoud van onze website
 • Versturen van nieuwsbrieven en e-mailberichten
 • Activering van de functionaliteit voor delen op sociale netwerken
 • Informatie delen met zakenpartners
 • Organiseren van verlotingen of promotionele spelen
 • Profilering om de gebruikerservaring te verbeteren

Profilering is de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens die door een algoritme worden verzameld en geanalyseerd om uw voorkeuren, interesses en gedrag te beoordelen en te voorspellen. Met deze techniek kunnen wij bijvoorbeeld stoppen met u e-mails te sturen wanneer wij voorspellen dat u niet langer geïnteresseerd zult zijn.

Uitgangspunt 2: Minimale verzameling van gegevens

Alleen de noodzakelijke gegevens worden verzameld. Wij streven ernaar nooit meer gegevens te verzamelen dan nodig is, vooral niet als het om gevoelige gegevens gaat.

De verzamelde persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Wanneer u zich inschrijft en/of deelneemt aan onze activiteiten, verstrekt u ons vrijwillig informatie over uzelf door de formulieren in te vullen, of door de gestelde vragen te beantwoorden en uw voorkeuren aan te geven.

Deze gegevens zijn doorgaans :

 • gegevens met betrekking tot uw identiteit: aanspreektitel, naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, postadres, telefoonnummer (mobiel en/of vast), en alle andere gegevens die op het inschrijvingsformulier kunnen voorkomen, met inachtneming van de beginselen van proportionaliteit en legitimiteit.
 • declaratieve gegevens met betrekking tot uw persoonlijke en financiële situatie of tot uw consumptie- of gedragsgewoonten: gezinssituatie, samenstelling van het huishouden, aanwezigheid van dieren, aangegane leningen, beroep, enz.

Wij verzamelen deze gegevens niet systematisch, zij worden onmiddellijk gewist in gevallen waarin het verzamelen ervan niet van enig belang kan zijn.

Verplichte informatie is gemarkeerd met een sterretje (*). Indien u deze informatie niet invult, zal uw inschrijving niet in behandeling worden genomen.

Wanneer u op de Website surft, wordt uw IP-adres automatisch verzameld.

Uitgangspunt 3: Beperking van de bewaring van gegevens

Zodra het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, is bereikt, is er geen reden meer om ze te bewaren en worden de gegevens gewist. Zoals bepaald in de Franse wet op de gegevensbescherming, worden de gegevens maximaal 3 jaar bewaard vanaf de datum van verzameling of het laatste contact met de prospect. In de praktijk hebben wij besloten deze periode terug te brengen van 3 jaar tot 18 maanden, overeenkomstig het beginsel van de beperking van de bewaring van gegevens.

Een van de problemen waarmee we te maken hebben is het bijhouden van afmeldingen in de loop van de tijd. Om deze informatie te bewaren, verwijderen wij de persoonsgegevens, maar bewaren wij een handtekening die overeenstemt met zijn e-mail (hash md5).

Uitgangspunt 4: Het recht op toegang tot gegevens naleven en vergemakkelijken

Onze gebruikers hebben de volgende basisrechten met betrekking tot hun gegevens: het recht op toegang tot hun gegevens, het recht om deze aan te passen en het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik ervan, in eerste instantie op het moment van verzameling of op elk moment daarna via een ” uitschrijven ” mechanisme.

Om hun recht op toegang tot en rectificatie en verzet van gegevens uit te oefenen, kunnen onze gebruikers per e-mail contact met ons opnemen op het volgende adres: [email protected].

In het belang van de vertrouwelijkheid en de bescherming van persoonsgegevens moet bij het verzoek een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs worden gevoegd. CUTBACK zal binnen een maand na ontvangst van de aanvraag een antwoord sturen.

Vanaf 25 mei 2018 en in overeenstemming met Verordening 2016/679 van 27 april 2016 kunnen onze gebruikers ook hun recht op beperking van de verwerking, het wissen van gegevens, gegevensportabiliteit en het niet onderworpen zijn aan een geautomatiseerd individueel besluit, met inbegrip van profilering, uitoefenen.

Wat betreft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van gegevens, is uitschrijven mogelijk via verschillende mechanismen, en wij doen ons best om het zo eenvoudig mogelijk te maken: in al onze e-mails staat een link om uit te schrijven, onze sites bieden een formulier om uit te schrijven, en het is ook mogelijk om uit te schrijven door contact met ons op te nemen.

Uitgangspunt 5: Beveilig de gegevens

Wij nemen alle nodige maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te waarborgen en om onder meer misbruik, ongeoorloofde toegang en openbaarmaking te voorkomen. Naast concrete maatregelen is het een filosofie die op alle medewerkers wordt overgebracht om ervoor te zorgen dat bij elke beslissing rekening wordt gehouden met de veiligheid. Alle medewerkers van CUTBACK worden via opleiding bewust gemaakt van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan enkele van onze partners of onderaannemers. Overeenkomstig de Franse wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 6 januari 1978 en de Europese verordening, heeft CUTBACK zich ertoe verbonden dat haar onderaannemers en partners de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens zullen respecteren. Deze omvatten in het bijzonder:

 • Commerciële partners, met name marketing- en reclamebureaus
 • Uitbesteders voor het verzenden van e-mails
 • Uitbesteders voor gegevensopslag
 • Uitbesteding voor de uitvoering van profileringswerkzaamheden

Informatie over Google Analytics

Op onze websites maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Onze gebruikers kunnen de installatie van cookies voorkomen door hun browsersoftware te configureren. Wij willen er echter op wijzen dat onze gebruikers in dat geval waarschijnlijk niet alle functies van deze website ten volle kunnen benutten. Door deze website te gebruiken, stemmen onze gebruikers in met de verwerking van hun gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierna omschreven.

Informatie over cookies

Op een aantal van onze sites gebruiken wij “sessiecookies” om het gebruik van onze sites te vergemakkelijken. Dit zijn kleine tekstbestanden die alleen tijdens uw bezoek aan de site op uw computer worden opgeslagen en die, afhankelijk van uw browserinstellingen, worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Deze cookies halen geen informatie van uw harde schijf en hebben geen invloed op uw computer of de bestanden daarvan. De meeste browsers zijn geconfigureerd om cookies automatisch te accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt wanneer cookies worden verzonden.

Wij hebben een DPO (Data Protection Officer) aangesteld in overeenstemming met de RGPD (Verordening 2016/679 van 27 april 2016). Voor alle vragen in verband met persoonsgegevens hebben wij een contactadres: [email protected].

CUTBACK behoudt zich het recht voor om dit gegevensbeschermingsbeleid te allen tijde te wijzigen. In geval van een ingrijpende wijziging, zoals de invoering van een nieuw doel, zal CUTBACK u vooraf inlichten over dit nieuwe doel. Dit is om ervoor te zorgen dat u over een redelijke termijn beschikt om uw rechten uit te oefenen overeenkomstig de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en de Europese verordening. Wij raden u niettemin aan het beleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop CUTBACK uw persoonlijke informatie beschermt.

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 01 mei 2020.

Bescherming van uw gegevens