Wettelijke informatie

I. De uitgever

Contactgegevens en juridische informatie:

CUTBACK met een kapitaal van €2
Rechtsvorm: SARL
RCS Bordeaux 911 349 736
Hoofdkantoor: 8 Cours de Luze 33300 Bordeaux, Frankrijk

II. De host

Contactgegevens en juridische informatie:

OVH SAS met een kapitaal van €10 000 000 RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045 Code APE 6202A N° VAT: FR 22 424 761 419 Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk

III. De verantwoordelijkheid

CUTBACK behoudt zich het recht voor om de informatie op de site op elk moment te wijzigen. CUTBACK kan de juistheid van de informatie niet garanderen en is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies die iemand zou kunnen lijden als gevolg van het raadplegen van deze informatie. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die via onze website toegankelijk zijn. De op deze website vermelde handelsmerken zijn geregistreerd door de bedrijven die er eigenaar van zijn.

IV. De auteursrechten ©

Geen enkele tekst, deel van een tekst, screenshot, afbeelding of grafische weergave op deze site mag in welke vorm dan ook gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke vermelding van ons (naam of adres van de site vermeld). In alle andere gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen om onze voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen. Elk verzoek om die toestemming of om nadere informatie moet worden gedaan via ons contactformulier